Målsetninger sesongen 2018

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 22. Jan 2018

Onsdag 19. januar ble det arrangert informasjonsmøte for alle medlemmer i EIDV, totalt var det 18 medlemmer tilstede under møtet. 


Tema for møtet var; Målsetninger for sesongen 2018


Etter en presentasjonsrunde av alle som var tilstede, snakket trener Lisbeth Stene om det å være klar til stevnesesongen. Det ble snakket om viktigheten ved å være klare for de klassene man ønsker å starte, restitusjon etter endt sesong og opptrenings tid etter både mindre og større skader!


                                           Bilde av: Klubbmestere for hest og ponni dressur 2017


Det ble oppfordret til å lage en treningsplan, og at denne må gå mer i dybden enn å kun notere dressur og sprang. Viktigheten ved å sette klare mål i treningen, både kortsiktige og langsiktige. Lisbeth påpekte også at terping av øvelser er viktig. Det å føre dagbok kan være smart for alle, ta med både det som gikk bra og det som gikk mindre bra. Dette er et viktig verktøy for å kunne måle fremgangen gjennom treningen. 


Vi ble også utfordret til å tenke gjennom treningen vi som ryttere gjør uten hest, den er minst like viktig som trening med hest. Det ble snakket om å arrangere en treningssamling for medlemmene våre uten hest, der man kan lære nyttige og ulike treningsøvelser som vil forbedre en som rytter.


Kosthold på stevnedager og i hverdagen ble også diskutert, det er energikrevende å trene og ridning er intet unntak! Stevnedager er kanskje verst, da disse dagene ofte er lange og maten de serverer ofte ikke er av det beste slaget. Det var enighet om at mattilbudet på stevneplasser ikke var av det beste slaget for å bygge langvarig energi.SPRANG:

Slik det ser ut pr. idag etter tilbakemeldinger fra medlemmer så ligger det an til at klubben kan klare å stille opptil flere lag i Norgesserien i 2, 3 og 4 divisjon. Alt avhenger av at kvalifikasjonskravene nås, og at hest og rytter er klare. Statuttene for Norgesserien er ikke utgitt enda, så fort disse er kjent vil vi orientere våre medlemmer. Fra klubben så vil Lisbeth Stene være lagleder under 1. avdeling, mens Jeanette Lid-Lindahl vil være lagleder under 2. avdeling. 


       

                                                          Bilde av: Emilie Lid-Lindahl og Move On Lady Primrose

Det er også medlemmer som har satt seg som mål å starte internasjonale stevner deriblant; AEG, Drammen Spring Tur, Baltic Cup og Kingsland Oslo Horseshow.


DRESSUR

Klubben har flere ekvipasjer som starter dressur, noen skal ut til start for første gang mens andre har mye stevneerfaring. Det ble orientert om datoer for OARK-cupen i dressur, hvor finalen finner sted på Stall Hjera 9-10 juni. OARK jobber med klasseoppsett for cupen!


                      

                                                Bilde av: Helle Stene og Zawana Win

Det er sendt en forespørsel til Hege Trulsen om bedømming på planlagt programridning i april. Nærmere info kommer!


FELTRITT

Flere av klubbens ryttere starter feltritt, og det er flere av våre yngre medlemmer som ønsker å starte KC i løpet av 2018.


                     

                                           Bilde av: Marit Toftelien og Balouba Z

I 2017 hadde EIDV med lag i KM feltritt og det er en målsetning at dette også skal gjennomføres i 2018. Vi håper at kretsmesterskapene i 2018 ikke arrangerer sprang og feltritt på samme helg.


KM OARK sprang/dressur/feltritt

OARK jobber med nye statutter for Kretsmesterskap(KM) sprang og dressur for 2018. Det var ønske fra flere medlemmer om å starte lag i KM, dette håper vi skal la seg gjennomføre. I tillegg er det flere som har målsetning om å starte KM induviduelt. Når statuttene for KM blir lagt ut, vil vi følge opp dette videre med våre medlemmer.


KLUBBMESTERSKAP DRESSUR/SPRANG

I 2017 kåret vi klubbmester i klassene hest og ponni. Uavhengig av klasse så var det beste resultat(av alle) som ble kåret klubbmester. Pr nå så ønsker sittende styret å videreføre dette for KM 2018, men innspill fra medlemmene er ønskelig. Dette kan sendes til post@eidsvollhestesportsklubb.no 


                                     Bilde av: Klubbmestere for hest og ponni sprang 2017


KLUBBTRENINGER

Klubbtreninger hvor klubben sponser deler av treningsavgiften vil videreføres i 2018. Det vil bli sett på alternativer for klubbtreninger også utenfor Stall Hjera. For eksempel så kan styret si at en spesifikk treningshelg hos Connie Bull blir definert som klubbtrening. Dette vil styret jobeb videre med. 


Første klubbtrening i 2018 vil bli avholdt på Stall Hjera 10 og 11 februar med Lisbeth Stene. 

Her kan man velge om en vil delta på bakkearbeid/sprang eller dressur. På lørdagen vil det også være teori med felles lunsj. Invitasjonen er under utarbeidelse, vi oppfordrer til å holde av datoen.Styret ble oppfordret til å arrangere flere infomøter igjennom sesongen, dette vil blant annet sikre tettere oppfølging av den enkelte ekvipasje og måloppnåelser. Innspill til temaer kan sendes til klubbens mail.


Tusen takk til alle som møtte opp for gode diskusjoner, og som har sendt sine innspill og mål til styret. 


En stor takk rettes også til Lisbeth som stiller sin trenerkompetanse til rådighet for klubbens medlemmer!


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.