Styremøte 12 mars 2016

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 16. Mar 2016

Styremøte 12.03.2016

Tilstede: Helle, Bente, Anine, Martine, Madelen, Elisabeth og Mona.

 1. Saker som skal tas opp på hvert styremøte: Referat fra siste styremøte v/Helle og regnskap v/Bente. Elisabeth lager en oppgavekalender som tas opp på hvert møte.
 2. Gjennomgang og godkjenning av siste referat. Godkjent.
 3. Gjennomgang og evt. Revidering av mandat/funksjoner. Vedlegg er stedt ut som inneholder forslag som Eilen og Anine satte opp i 2015.
 4. Rydding i tilganger/lisenser etc.
 5. Status og videre arbeid i klubbsatsningsprosjektet: Skal foregå slik som det er gjort (en egen gruppe). Trond Wæhler ønsker å få til et møte snart. Elisabeth oppdaterer handlingsplanen på hva som er ferdigstilt etc.
 6. Møteplan og årshjul for 2016.
 7. Sponsoravtaler/forespørsler.
 8. Eventuelt: Ungdomsgruppa foreslås å sette i gang en «lørdagsklubb».
 • -Fordele arbeidsoppgaver: Rullere på møteleder innad i styret. Styret blir enige om at pilotprosjektet skal være en gruppe for seg slik den har vært til nå. Nestleder(Elisabeth) er fortsatt leder for pilotprosjektet. KlubbPC går på rullering, slik at ansvar med mail etc. ikke blir overhengende på en person. Forslag er satt til rullering mellom leder, nestleder og sekretær. Noen flere endringer gjort i vedlegget. Det blir foreslått å ha en dugnadsansvarlig og en stevneansvarlig (to uavhengige roller). Ansvaret skal gå på rullering. Styret blir enige om å sette av litt tid ved neste styremøte for å sette opp arbeidsoppgaver som skal gjøres på dugnader.
 • -Ferdigstille oversikt over styremedlemmenes primære oppgaver. à Gjort.
 • -Bente: Tilgang på bank, kort etc.
 • -Mail: Se over.
 • -Facebook: Styremedlem(Martine) og ungdomsrepresentant(Madelen).
 • -Web-side: Styremedlem(Anne Helene).
 • -Sportsadmin og klubbadmin à Leder og kasserer(Anine og Bente).
 • -Brønnøysund registeret: Alle styrets medlemmer må «levere» personnummer og fult navn. Bente tar den biten.
 • -Foreslått fra Connie Bull: Treningspakke fredag 15 April-lørdag 16. April, lunsj og groomingkurs. Søndag 17 April à Melde stevne Drammen og få stevnehjelp. 1000,-
 • -Hvor mange møter? Utgangspunkt: Hver fjerde onsdag klokken 20:00.
 • -Feltrittstevne: Helle er stevneansvarlig/dugnadsansvarlig.
 • -Gjøre «om» på årsmøte: Årsmøtefest.
 • -Ulike aktører som støtter opp om ungdomsaktivitet.
 • -Anine lager et standardskriv om sponsorforespørsel.
 • -Inkys glitrende hesteutstyr kommer og har stand på første dressurstevne og sponser en LA klasse. Ida Roos sponser en sjabrakk med brodering. Aina’s wallstickers vil sponse en klasse. Fått gavekort på massasje på 400,-.
 • -Brodering klubbmateriell: Forespurt Ellen Kristiansen. Bente viser frem prøver. Furubakken brodering er interesserte i sponsing. Alle styrets medlemmer går inn på hjemmesiden og ser og kommer med forslag som blir tatt opp på neste styremøte.
 • -Spørsmål om grønt kort kurs à Anine tar kontakt med Lisbeth for gjennomføring.
 • -Bestemt at det kjøpes en pølsekoker.

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.