Styremøte 20 april 2016

Postet av Eidsvoll Hestesportsklubb den 16. Mar 2016

Referat fra styremøte i Eidsvoll Hestesportsklubb den 20.04.2016

Innkalt:

Elisabeth Klaussen, Helle Stene, Bente T. Rosenborg, Martine Karlsen, Madelen Brandsø, Mona Karlsen, Marit Toftlien, Anne Helene Haug, Anine Strand-Saugnes.

Møtt:

Elisabeth Klaussen, Bente T. Rosenborg, Martine Karlsen, Madelen Brandsø, Mona Karlsen, Anne Helene Haug, Anine Strand-Saugnes.

Møteleder: Anine Strand-Saugnes

Vedtakssaker:

1. Godkjenning av referat fra forrige møte, jf. vedlegg 1 v/Helle

- Referat godkjent.

2. Økonomisk oversikt pr. xx.xx.2016. v/Bente

- Ingen ny status pr. 20.04.16.

3. Ekstraordinært årsmøte info om endring av lovnorm v/Anine

- Vedtas at ekstraordinært årsmøte for EHSK avholdes den 18. mai 2016 kl. 19:00. Det vil i forkant av årsmøtet avholdes et kort styremøte fra 18:30-19:00. Styret ønsker videre å avholde en «temakveld» i direkte tilknytning til årsmøtet. Tema/informasjon vil fremgå av innkalling til årsmøte

4. Klubbklær v/Bente

Bente har mottatt prøver på klær med brodering, disse vil hun vise frem på neste styremøte. Det opplyses om at FuruBakken brodering har laget lilla pannebånd med EHSK logo på, firmaet gis anledning til å selge disse fritt. Vedtatt i styret 20.04.2016.

5. Føre vedtak ifbm midler til klubbtrening

- Det vedtas følgende: «EHSK sponser de to siste klubbtreningene i sprang/dressur med inntil 200 kr pr. rytter (to timer) pr. gren. For å finansiere dette benytter klubben inntil 5000 kr av oppsparte midler».

6. Endelig definering av mandater, styret EHSK, jf. Vedlegg 2 v/Anine

- Endelig definering av mandater for styremedlemmene i EHSK er vedtatt 20.04.2016

Orienteringssaker:

 • Samordnet registrering v/Anine
  • -Nytt registreringssystem for NIF/NRYF som vil gjøre årlig registrering/rapportering av medlemmer, aktiviteter, styresammensetting m.m enklere. Bente bistår Anine med gjennomføring av dette innen fristen 30.04.16
 • Grønt kort kurs v/Anine og Bente
  • -Bente har gjennomført kurs i grønt kort, og er nå sertifisert for å gjennomføre reglementsdelen. Lisbeth er sertifisert for hele kurset som trener, og Anine kan bistå med dømming som DD1. Klubben tar sikte på å avholde grønt kort kurs i løpet av sommeren 2016. Bente tar kontakt med Lisbeth ift aktuelle datoer.
 • Referat fra Stallpotet v/ Madelen og Martine
  • -Martine og Madelen orienterte om et svært givende og inspirerende kurs. Disse to er nå sertifiserte kursholdere for Stallpotet kurs, og kan avholde kurs både i- og utenfor egen klubb. NRYF står for klubbmateriell som inneholder en kursperm + Stallpotet vest til alle deltakere. Kurset tar sikte på å skape et bedre miljø i stallen, og har flere gode og ikke minst bevisstgjørende øvelser/leker for å rette søkelyset på hvordan vi opptrer ovenfor andre mennesker og hvordan det kan føles å ikke være inkludert. Se presentasjonen på EHSK sin hjemmeside.
  • -Proposisjon til stevnet er godkjent, og online påmelding er aktivert i Horsepro.
  • -Helle har hatt befaring med stevnets TD med følgende kommentarer:
   • Startboks inne på banen slik som i fjor, 30-35 meter til 1. hinder.
   • Hinder nr. 3 (ridehuset) bytter plass med hinder nr. 7 (trestokkene)
   • Det blå hinderet bytter plass med «monster hinderet», samt at vannhinderet blir tatt på vei ut. Altså blir det blå hinderet nr. 4, monster nr. 5 og vann nr. 6. Det er behov for å se over monsterhinderet da den ene trommelen er skadet. Mona og Bente sjekker begge om de kan få fatt i en ny trommel.
   • Målgang settes høyere opp enn i fjor. Ca. 30-40 meter etter siste hinder.
   • Alle endringene er foreslått av Anton Granhus i dialog med TD, K. Dorati.
  • -Stevnets TD kommer til Hjera helgen før stevnet, så banen bør være noenlunde klar til da.
  • -TD var for øvrig imponert over området, hinder og banen generelt.
  • -Helle er ansvarlig til å kalle inn til dugnad før stevnet.
  • -EHSK er mer eller mindre i mål med de fleste oppgavene som ble påbegynt ved prosjektets oppstart høsten 2015. Det vil bli innkalt til ett nytt møte der vår veileder fra NRYF også vil delta.
 • Status KC v/Anine
 • Status klubbsatsningsprosjekt v/Elisabeth

 • Eventuelt

  • 1. Ønske om noe penger for gjennomføring av aktiviteter i tilknytning til Stallpotet-kurs.
  • - Vedtas at Martine og Madelen kan disponere inntil 2000 kr for innkjøp av mat/drikke e.l for sesongen 2016.

  Referent

  Anine Strand-Saugnes


  Kommentarer

  Logg inn for å skrive en kommentar.